Dátum vyvesenia Dátum expirácie Názov Jednacie číslo Kategória Zodpovedná osoba Súbor na stiahnutie
piatok, 02. február 2024 - ul. J . Cirbusovej č.23 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
pondelok, 05. február 2024 - ul. 17. novembra č55,56 - pri kotolni SABYT Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
pondelok, 05. február 2024 - ul. J. Cirbusovej 789/24 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
pondelok, 05. február 2024 - ul. Jarkova 34 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
štvrtok, 25. január 2024 - ul. 17. novembra č.66 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/msword Tabulka_2024.doc
streda, 07. február 2024 streda, 28. február 2024 Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2024 Rozpočet mesta application/pdf Navrh_na_I._zmenu_rozpoctu_2024.pdf
utorok, 06. február 2024 - Zámer prevodu majetku mesta - OZ - VSD, a.s. Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_VSD_-_OZ.pdf
utorok, 06. február 2024 - Zámer prevodu majetku mesta - OZ - Obec Drienica Majetok - predaj - prenájom Ing. Zuzana Hmeľarová application/pdf 2024_-_Obec_Drienica_-_OZ.pdf
štvrtok, 08. február 2024 - Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku 23.1.2024 Komisie application/pdf zapisnica_23.1.2024.pdf
štvrtok, 08. február 2024 pondelok, 26. február 2024 Verejná vyhláška - doručovanie - Daňová exekučná výzva Verejné vyhlášky application/pdf VV_3.pdf
streda, 07. február 2024 - ul. Bernolákova č.3 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf ul._Bernolakova_c.3.pdf
piatok, 02. február 2024 - ul. Višňova č.21 Rozkopávky v meste Ing. Peter Ondrej application/pdf ul._Visnova_c.21.pdf
utorok, 13. február 2024 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP Kukučínova Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf Zapisnica_-_kukucinova.pdf
utorok, 13. február 2024 - Zápisnica z vyhodnotenia ponuky - PP NP - 9.mája II. Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf Zapisnica_-_9._maja_II._-_ziadna_ponuka.pdf
utorok, 13. február 2024 - Zámer priamého prenájmu majektu mesta - 9. mája II. Majetok - predaj - prenájom Jana Semanová application/pdf PP_20240213_-_9._maja_II.pdf
streda, 14. február 2024 piatok, 01. marec 2024 Verejná vyhláška - Oznámenie o stavebnom konaní - Inžinierske siete a technická vybavenosť IBV Hliník - trasa A - komunikácia, Mesto Sabinov 25968/2023-885-2/Va Stavebný úrad application/pdf Verejna_vyhlaska_-_Oznamenie_o_stavebnom_konani-_Inzinierske_siete_a_technicka_vybavenost_IBV_Hlinik_-_trasa_A_-_komunikacia_Mesto_Sabinov.pdf
streda, 14. február 2024 - Zápisnica z komisie finančnej a správy majetku 13.2.2024 Komisie application/pdf zapisnica_23.1.2024.pdf
piatok, 16. február 2024 štvrtok, 22. február 2024 Žiadosť na výrub drevín - Š.Hajzuš Oznamy mesta Mgr. Baňasová application/pdf Mesto_Sabinov-Nariadenie_ustneho_konania_na_vyrub_-S.Hajzus.pdf
utorok, 20. február 2024 pondelok, 26. február 2024 Žiadosť na výrub drevín - I.Špániková Oznamy mesta Mgr. Zuzana Baňasová application/pdf Mesto_Sabinov-Nariadenie_ustneho_konania_na_vyrub_-I.Spanikova.pdf
utorok, 20. február 2024 piatok, 08. marec 2024 TKO - Výzvy 2023 Verejné vyhlášky application/pdf Verejna_vyhlaska_TKO_-_Vyzvy_neznamy_2023.pdf

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu