Prezentácia Sabinova na maďarskom veľtrhu cestovného ruchu

Prezentácia Sabinova na maďarskom veľtrhu cestovného ruchu

Mesto Sabinov, v zastúpení kolegu Mgr. Pavla Molnára, odprezentovalo koncom februára na Medzinárodnej výstave cestovného ruchu UTAZÁS 2024 svoj nový turistický produkt pod názvom "Za neznámymi hradmi v okolí Sabinova - 3 dni na Šariši." V spolupráci s Regiónom Šariš sme na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v Maďarsku pozvali všetkých turistov objavovať a poznávať neobjavené krásy nášho regiónu. Všetko pod záštitou Slovakia Travel

Skontrolujte si platnosť občianskeho preukazu

Skontrolujte si platnosť občianskeho preukazu

Pred prezidentskými voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Na prípadnú výmenu dokladu je teraz podľa polície najvyšší čas.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.3.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.3.2024

11.3.2023 v čase od 9:30 h do 11:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na
území nášho mesta a dotkne sa odberných miest detailne uvedených v priložených prílohách k tomuto článku.

Rekonštrukcia zimného štadióna v Sabinove ukončená

14.2.2024 sme prevzali ukončenú stavbu: „Zimný štadión Sabinov – VÝMENA TECHNOLÓGIE CHLADENIA“. Projekt zahŕňal kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu strojovne zimného štadióna a výstavbu novej betónovej chladiacej dosky pod ľadovou plochou.

Priebeh výstavby ďalšieho bytového domu na Ul. Mlynskej

V súčasnosti prebieha montáž strešnej konštrukcie, dokončujú sa nenosné priečky. Plánovaný termín ukončenia a kolaudácie stavby je v 09/2024. Ide o bytový dom s 8 bytovými jednotkami, financovaný z úveru ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy. Umiestnený je oproti bytovému domu 24 b.j. – ukončenom a odovzdanom minulý rok.

Deň pre bezpečnejší internet

Deň pre bezpečnejší internet

Vážení rodičia, starí rodičia, pedagógovia a široká verejnosť, dovoľujeme si vás v meme ZŠ 17. novembra pozvať na udalosť pod názvom Deň pre bezpečnejší internet, ktorá sa uskutoční dňa 16. 2. 2024 v priestoroch Základnej školy, Ul. 17. novembra 31, Sabinov, v čase od 13:30 hod.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu