Charitatívny florbalový zápas

Charitatívny florbalový zápas

Zoskupenie Florbal rodinám tvorí Matúš Gergelčík, Bianka Mišková a FBC Sabinov Predator. Ich myšlienka pomáhať vznikla niekedy v roku 2009. Vtedy sa partia florbalistov rozhodla zorganizovať prvý turnaj a výťažok z tomboly darovať niekomu, kto to potrebuje. Vedeli, že ľudia v našom okolí majú dobré srdce a radi pomôžu. Po akcii si povedali, že by v tom mohli pokračovať a o rok urobiť turnaj opäť. V roku 2013 navrhol Marek Magura usporiadať charitatívny zápas medzi Sabinovom a Prešovom. Od tohto momentu sa každý rok konal v období Vianoc charitatívny florbalový zápas. Na akciách vystúpilo veľa hostí a spríjemňovali atmosféru v hale.

Každý rok si vyberú niekoho, komu po zápase darujeme výťažok z tomboly a dobrovoľného vstupného ako aj dary od našich sponzorov a podporovateľov. Minulý rok pomohli spoločne so sponzormi a dobrými ľuďmi, ktorí prispeli, Tamarke Paločkovej a vyzbierali pre ňu krásnych 4 600,- €.

Tento rok organizujú ďalší charitatívny florbalový zápas, ktorý sa uskutoční 16.12.2023 o 16:30 h. Viac inforácií k zápase nájdete aj na fanpage Florbal rodinám. 

Tešíme sa na vás  

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu počas Vianoc a Nového roka

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu počas Vianoc a Nového roka

Mesto Sabinov na základe žiadosti firmy Marius Pedersen oznamuje občanov, že počas vianočných sviatkov sa bude vývoz komunálneho odpadu realizovať takto:

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10.12.2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10.12.2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zmeny sa prioritne dotknú trás a spojov s minimálnym využitím zo strany cestujúcich. Súčasťou je aj systematizácia dopravy formou zavádzania taktových cestovných poriadkov s pravidelnými prestupnými väzbami a pravidelnými odchodmi spojov. Kraj cestujúcich upozorňuje, aby si svoje spojenia a zmeny v nových cestovných poriadkoch overili na www.cp.sk

Mediačná poradňa v Sabinove

Mediačná poradňa v Sabinove

13.12.2023 o 9:00 hod. vás srdečne pozývame do bezplatnej mediačnej poradne v priestore Zasadačky MsR (MsÚ Sabinov). Poradia vám mediátorky Mgr. Martina Kozmová a Mgr. Tatiana Hudáková. 

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci/mestu miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo mesto Sabinov vo všeobecne záväznom nariadení č. 14/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Mesto Sabinov, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, aj touto formou zverejňuje svoje majetkovoprávne dispozície, predkladané na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove, ktoré sa uskutoční 14.12.2023.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu