Sabinov je novým členom digitálnej koalície

Primátor mesta Sabinov, Ing. Michal Repaský prijal dňa 30.11.2023 Memorandum členov Digitálnej koalície. Mesto Sabinov sa tak stáva súčasťou Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Oznámenie o výberovom konaní na člena MOaPS

Oznámenie o výberovom konaní na člena MOaPS

VÝBEROVÉ KONANIE na ČLENA MIESTNEJ OBČIANSKEJ A PREVENTÍVNEJ SLUŽBY

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.12.2023 so začiatkom o 09:00 v budove Komunitného centra, ul. 17. novembra 5/A, Sabinov 

16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

16 DNÍ AKTIVIZMU je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.
Učiace sa mestá a obce

Učiace sa mestá a obce

23.11.2023 sa aj zástupcovia nášho mesta zúčastnili na celodennom workshope pre samosprávu o riadenej paticipácii. 

Vo Veľkom Šariši sme sa stretli s domácimi kolegami, ale aj tými z Kapušian, Heľpy, Lady, Medzian, Prešova, či Lipian. Pod vedením skúsených lektoriek z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej vybavenosti sme sa dozvedeli viac o tom aký je rozdiel medzi občianskou a riadenou particiáciou, ako pripraviť a manažovať riadenú participáciu, či dôvody prečo vlastne participáciu potrebujeme? 

Kroje pre folklórne zoskupenie Nezábudka

V rámci Výzvy poslancov PSK pre rok 2023 podporilo PSK zo svojho rozpočtu Projekt ZUŠ dotáciou vo výške 5 000,- €.

Z projektu boli zaobstarané kroje pre folklórne zoskupenie Nezábudka. Väčšiu časť z nich tanečníci ZUŠ už vyskúšali na vystúpení pre Sabinovských dôchodcov, ktorí si zorganizovali milé posadenie nazývané "Katarínska zábava". Každý rok sa na nej stretávajú, zabávajú a trávia spoločne vzácny čas. 

Rekonštrukcia NN elektrickej prípojky

Rekonštrukcia NN elektrickej prípojky

Mesto Sabinov začalo s rekonštrukciou NN elektrickej prípojky k bytovým domom na ulici Severnej v časti Telek. Cieľom projektu je zabezpečiť dodávku elektrickej energie do nájomných bytových domov formou "predplatenej energie" ktorých podnájomníkom je skupina marginalizovaného obyvateľstva. Systém umožní formou predplatenia každého individuálneho nájomcu vopred, - využívať dodanú elektrickú energiu do jednotlivých bytov až do vyčerpanie uhradenej sumy, kedy následne je potrebné opätovné uhradenie preddavku.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu