Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov v Poliklinike

Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov v Poliklinike

Radi by sme vás informovali o tom, že Mesto Sabinov začalo s prípravnými prácami na rekonštrukcií elektrických rozvádzačov v objekte Polikliniky Sabinov n. o. Investícia v hodnote 16 000 € s DPH zahŕňa výmenu vonkajších NN rozvádzačov spojenú s dodávkou vnútorných komponentov a dopojením na nové podzemné káblové rozvody, ktorých pokládka bola zrealizované v roku 2022 spojená v súvislosti so zemnými prácami pri pokládke VN káblových rozvodov.

Priebeh jesenného upratovania v Sabinove (2023)

V tomto roku sme na jesenné upratovanie vyčlenili termín od 26.10. do 10.11.2023. Tešíme sa, že ste tento termín využili na upratanie svojho okolia. Na webovej stránke mesta Sabinov sme zverejnili s termínom jesenného upratovania aj dôležité pokyny k nemu. Nie všetky však boli dodržané.

Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície v Sabinove

Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície v Sabinove

Mesto SABINOV v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a článkom 7 bod 2 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu: náčelník Mestskej polície v Sabinove.

Výluka vlakov Prešov - Veľký Šariš 20.11. – 24.11.2023

Výluka vlakov Prešov - Veľký Šariš 20.11. – 24.11.2023

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje občanom výluku vlakov na trati Prešov - Veľký Šariš.

Pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu bude na trati Prešov – Veľký Šariš prebiehať úprava infraštruktúry. V dôsledku výlukových prác bude na uvedenom úseku zavedená náhradná autobusová doprava (NAD).

Kompletné informácie k tejto výluke nájdete v priloženom súbore. 

 

Ospravedlňte, prosím, prípadné komplikácie a zníženie komfortu pri cestovaní.

Rekonštrukcia zimného štadióna v Sabinove

Radi by sme vás informovali o priebehu rekonštrukcie nášho zimného štadióna. Stavba bola začatá v októbri tohto roku pod názvom: „Zimný štadión Sabinov - I. ETAPA - VÝMENA TECHNOLÓGIE CHLADENIA“. Zhotoviteľom stavby ja spoločnosť Primachlad, a.s.

Nové cykloprístrešky pri ZŠ Komenského a 17. novembra

V stredu 25.10.2023 sme si prevzali ukončenú stavbu nových cykloprístreškov. Tešiť sa z nich môžu deti a zamestnanci zo ZŠ Komenského a 17. novembra. V oboch lokalitách vzniklo miesto na bezpečné odparkovanie a uzamknutie 30 bicyklov.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu