skendehupltr
A- A A+

Komposter TOP1000Mesto Sabinov oznamuje občanom, ktorí si ešte neprevzali kompostér, že od 18. 11. 2019 budeme pokračovať s odovzdávaním kompostérov do rodinných domov pre všetky ulice vrátane Šancovej ulice a taktiež pre malé bytové domy - (Švermova 3; Matice Slovenskej 6,7,8; Hviezdoslavova 2, Hollého 33, Prešovská 15,14,13,12,11) a záhradkárske osady, ktoré majú vysporiadané pozemky (pod Švabľovkou, na Teleku, pri Poľnom Mlyne a Medzi vodami).
Kompostéry sa budú odovzdávať v Multifunkčnom sociálnom centre v Sabinove (komunitné centrum, „dreveňák“) 17. novembra 5/A, Sabinove.

IMG 0754Dňa 4. novembra 2019 sa v našom meste uskutočnilo rokovanie zástupcov PSK na čele s predsedom Milanom Majerským. Po privítaní na pôde nášho mesta pánom primátorom Michalom Repaským sa delegácia odobrala na stretnutie so zástupcami samosprávy. Na prvej návšteve v našom meste od zvolenia za predsedu PSK sa prebrali základné otázky a problémy týkajúce sa samosprávy, kde mesto územne patrí.

RegioEnergyVychodPosledný októbrový deň prebehlo v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s podporou Európskeho sociálneho fondu školenie vybraných zamestnancov mestského úradu a mestského kultúrneho strediska. V rámci projektu ENPAUS (energie – participácia – úspory) prebehol v doobedňajších hodinách odborný seminár zameraný na energetickú efektívnosť a audit energetických zdrojov. Prednášku viedol Ing. Ivan Hovorka, PhD., ktorý zamestnancom prezentoval možnosti efektívneho šetrenia tepla a elektrickej energie. Osobitne poukázal na ekonomické úspory nevynímajúc tak ani ekologický aspekt predmetných vedomostí, ktoré budú aplikované v praxi. Veríme, že prednáška poskytla dostatočné množstvo poskytnutých informácií o energetických auditoch, energetickej efektívnosti budov, EPC projektoch a príkladoch z praxe, ktoré bude možné realizovať vo forme návrhov riešení pri správe majetku mesta Sabinov.

SIOVMesto Sabinov bolo oslovené Štátnym inštitútom odborného vzdelávania s ponukou zapojiť sa do národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, do ktorého sú premiérovo tento rok zapojené aj orgány verejnej správy. Po úspešnej certifikácii Republikovou úniou zamestnávateľov počas letných mesiacov už nič nebránilo tomu, aby od začiatku školského roka 2019/2020 začalo prebiehať na mestskom úrade duálne vzdelávanie.

IMG 4773Na základe iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu / SV OMEP/ vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát, sa každoročne organizuje 4. novembra. Práve 4. novembra 1829 grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu.

caf common assessment framework 53 281Mesto Sabinov bolo úspešné ako jedna z piatich organizácii verejnej správy a ako jediná samospráva na Slovensku, ktorej bude poskytnutá podpora pri implementácii modelu CAF tzv. Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework). Prvé skúsenosti s modelom CAF získali naši zamestnanci ešte na jar na vzdelávaní organizovanom koordinátorom štátnej politiky kvality Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

prevencia KNaše mesto v rámci projektu "Znižovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v meste Sabinov – etapa č. IV." chce napomôcť k zvýšeniu bezpečnosti občanov. V pláne máme inštaláciu nových bezpečnostných kamier v problémových úsekoch, kde môže dôjsť k páchaniu protiprávneho konania. Cieľom plánovaného projektu je znížiť percento kriminality s pomocou moderných technických prostriedkov a následne predísť páchaniu trestnej činnosti.

DefibrilatorDňa 10. októbra 2019 bol Mestskej polícii v Sabinove odovzdaný automatický externý defibrilátor (AED). Ten je umiestnený v služobnom vozidle. Príslušníci mestskej polície prešli odborným školením 29. júla, ktoré viedli pracovníci Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Týmto zariadením budú môcť zachrániť ľudský život v hraničných situáciách, s ktorými sa počas svojej služby môžu stretnúť alebo ak ich o pomoc požiada operátor Integrovaného záchranného systému (tiesňová linka 112), aby poskytli prvú pomoc do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Pytajme si Slovenske 1Mesto Sabinov informuje svojich občanov, že od 14. do 20. októbra 2019 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska. Do tejto kampane sa tento rok zapojilo aj naše mesto. Občania sa môžu aktívne zapojiť do tejto kampane tak, že budú nakupovať slovenské výrobky.

Kontakt MsP

msp m

Mestské kúpalisko

kupalisko

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?