skendehupltr
A- A A+

EkumenaV Sabinove sa v piatok 24. januára o 17:00 večer zišli predstavitelia rímsko-katolíckej, grécko-katolíckej, evanjelickej a pravoslávnej cirkvi, ktorá sa tento rok ujala role hostiteľa v jej chráme. Z účasti na tohtoročnej spoločnej liturgii sa ospravedlnili pastori a zástupcovia apoštolskej cirkvi. Modlitby začali príhovorom otca Kuzmyka a pokračovali slávnostným molebenom.

StiepkovacV rámci plnenia schválených ročných priorít pre okres Sabinov na rok 2019 bol mestskému podniku Mestské lesy Sabinov, s.r.o. poskytnutý regionálny príspevok na nákup techniky pre spracovanie drevného odpadu za účelom výroby štiepky. Tento projekt je v súlade s akčným plánom rozvoja okresu Sabinov pre podporu regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

ErbSBMesto Sabinov opätovne touto formou deklaruje, že v plnom rozsahu rešpektuje slobodu prejavu a rešpektuje právo všetkých ľudí pokojne sa zhromažďovať. Zhromaždovacie právo garantované Ústavou SR nepodlieha žiadnemu povoľovaciemu konaniu a na prípadné vydanie zákazu akéhokoľvek zhromaždenia je potrebné splniť prísne zákonné podmienky. Je potrebné si uvedomiť, že vyššie uvedené základné politické práva garantované Ústavou SR sú prvoradými hodnotami demokratickej spoločnosti, čo je potrebné nielen v predvolebnom období pre zdravé fungovanie občianskej spoločnosti mať neustále na pamäti.
Vo vzťahu k akémukoľvek verejnému zhromaždeniu bude mesto Sabinov rešpektovať nielen platnú legislatívu, ale aj rozhodovaciu prax súdov SR, v zmysle ktorej zákazy verejných zhromaždení len na základe obavy z ich rizikovosti sú nezákonné a nedôvodné.
Mesto Sabinov týmto vyzýva všetkých zúčastnených k pokojnému priebehu akýchkoľvek verejných zhromaždení, ktoré budú zo strany mesta dostupnými prostriedkami monitorované a v prípade, ak by nastali zákonné dôvody pre prípadný zákaz zhromaždenia, zabezpečí všetky úkony potrebné k jeho rozpusteniu.

Vandal lavickaVandal stojiskoStarší z vás si možno pamätajú na rubriku pod názvom „Vandalská kronika“, ktorá sa objavovala v deväťdesiatych rokoch na stránkach kultúrneho mesačníka. Žiaľ tento jav z našej spoločnosti nevymizol a objavuje sa znovu, zhodou okolností na tom istom mieste na ktoré apelovala vtedajšia výzva k zamysleniu sa nad týmto javom, a týka sa taktiež lavičiek ako vtedy pred vyše dvadsiatimi rokmi.

vnutroblok17novVo vnútrobloku na Ulici 17. novembra za budovou VÚB banky pribudli nové parkovacie miesta pre vodičov. V týchto dňoch mesto ukončilo stavbu týkajúcu sa rozšírenia spevnených odstavných plôch pre motorové vozidlá. Zároveň sa rozšírila asfaltová komunikácia v dĺžke cca. 29 m a vytvorila sa odstavná plocha pre cca. 21 áut.

Kontakt MsP

msp m

Digitálne mesto

Poliklinika - kontakty

poliklinika

  ROZANAlogo nologinSMS systém mestalogo SMSCity monitorlogo city monitorGeografický systémlogo gisplan1
Sabinovský cintoríncintorinProjekty z EUProjektyzEU

INTERREG PL-SKInterreg logo

Odpadové hospodárstvoodpadove hospodarstvo

 

Webkamery

Partnerské mestá

Erb Siedlec111SIEDLCE
Erb Sobeslav111SOBĚSLAV

Erb KenderesKENDERES

 

Erb CubukÇUBUK

 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : 051 / 48 80 422
Fax : 051 / 45 23 530
e-mail :

Fotogaléria

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/ zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Čo sú to Cookies?