Zmena vo vývoze komunálneho odpadu počas Vianoc a Nového roka

Zmena vo vývoze komunálneho odpadu počas Vianoc a Nového roka

Mesto Sabinov na základe žiadosti firmy Marius Pedersen oznamuje občanov, že počas vianočných sviatkov sa bude vývoz komunálneho odpadu realizovať takto:

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10.12.2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave

Na väčšine územia Prešovského kraja dôjde od 10.12.2023 k optimalizácii služieb v prímestskej autobusovej doprave

Zmeny sa prioritne dotknú trás a spojov s minimálnym využitím zo strany cestujúcich. Súčasťou je aj systematizácia dopravy formou zavádzania taktových cestovných poriadkov s pravidelnými prestupnými väzbami a pravidelnými odchodmi spojov. Kraj cestujúcich upozorňuje, aby si svoje spojenia a zmeny v nových cestovných poriadkoch overili na www.cp.sk

Mediačná poradňa v Sabinove

Mediačná poradňa v Sabinove

13.12.2023 o 9:00 hod. vás srdečne pozývame do bezplatnej mediačnej poradne v priestore Zasadačky MsR (MsÚ Sabinov). Poradia vám mediátorky Mgr. Martina Kozmová a Mgr. Tatiana Hudáková. 

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Poplatok za komunálny odpad v Sabinove

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci/mestu miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo mesto Sabinov vo všeobecne záväznom nariadení č. 14/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Majetkoprávne dispozície mesta Sabinov

Mesto Sabinov, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, aj touto formou zverejňuje svoje majetkovoprávne dispozície, predkladané na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sabinove, ktoré sa uskutoční 14.12.2023.

Sabinov je novým členom digitálnej koalície

Primátor mesta Sabinov, Ing. Michal Repaský prijal dňa 30.11.2023 Memorandum členov Digitálnej koalície. Mesto Sabinov sa tak stáva súčasťou Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky.

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu