Burza informácií

Burza informácií

14.2.2024 vás srdečne pozývame na Burzu informácií do Mestského kultúrneho strediska, ktorá sa uskutoční od 9:00 do 14:00 hod. Vznikla v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Sabinov, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a naším mestom.

Prezidentské voľby 2024

Prezidentské voľby 2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024.  Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini.  Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Odstávka vody - 26.1.2024

Odstávka vody - 26.1.2024

Na základe poruchy bude dnes 26.1.2024 odstavený od dodávky vody Mestský úrad a bytové domy k námestiu na ul. 17. novembra č.51 až 62 do ukončenia opravy.

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. 

Slávnostné poklepanie základného kameňa obchvatu mesta Sabinov

Náš sen sa postupne stáva realitou. Vízia s ktorou prišli pred vyše 20-timi rokmi zamestnanci MsÚ a začali spolu s kompetentnými orgánmi konať, sa 24.1.2024 posunul míľovými krokmi dopredu. Nastal vzácny okamih poklepania základného kameňa začínajúcej stavby pod názvom: I/68 SABINOV, preložka cesty.  

Zmena poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia

Zmena poplatkovej povinnosti za znečisťovanie ovzdušia

Upozorňujeme občanov na zmenu poplatkovej povinnosti v zmysle nového zákona č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN mesta Sabinov č. 9/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Sabinov, účinné od 1.1.2024, ktorá sa vzťahuje na právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľ, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia). 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu