Parlament schválil zákaz reťazí už aj pre všetky skôr narodené psy - v platnosti od 1.1.2024

Parlament schválil zákaz reťazí už aj pre všetky skôr narodené psy - v platnosti od 1.1.2024

Kampaň Nie reťaziam bola úspešná – parlament schválil zákaz reťazí!
22. júna 2021 prijala Národná rada SR zákon, ktorým sa na Slovensku zakazuje držanie psov na reťazi. Návrh podporilo 96 zo 117 prítomných poslancov a poslankýň. 

Poplatok za rozvoj

Poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj v meste Sabinov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2023 o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „VZN“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2024 a ktoré je vypracované na základe zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon“). 

Envirorezort vydal 30. správu o stave životného prostredia

Envirorezort vydal 30. správu o stave životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR publikovalo Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2022. 

Úspešné uvedenie do prevádzky - dodávka elektrickej energie formou "predplatenia"

Úspešné uvedenie do prevádzky - dodávka elektrickej energie formou "predplatenia"

Dňa 13.12.2023, bola úspešné uvedená do prevádzky dodávka elektrickej energie formou "predplatenia" do bytových domov na Severnej ulici v lokalite TELEK v Sabinove. Odberné miesta bytov s existujúcim elektromerom boli automatický prepojený na elektromer s funkciou, kde je formou predplatenia preddavku možné užívať elektrickú energiu do vyčerpania predplatenej čiastky. 
Oceňovanie darcov krvi

Oceňovanie darcov krvi

Darovanie krvi  je  vysoko humánny čin, pri ktorom sa zdravý jedinec slobodne rozhodne odovzdať svoju krv na jej ďalšie spracovanie a použitie. Celý proces darovania krvi je dnes do detailov prepracovaný. Hoci nie je rozdiel v darovaní krvi medzi krajinami EÚ, stále závisí od dobrovoľnosti, ochoty a altruizmu darcov krvi. Napriek všetkým snahám sa krv vo svojej komplexnosti stále nepodarilo umelo vyrobiť, preto je dôležité prejaviť darcom krvi úctu. Dostatok krvi neodmysliteľne súvisí s dostatočným počtom dobrovoľníkov – aktívnych darcov krvi. Ak ste sa rozhodli darovať krv, tak sa chystáte urobiť správnu vec. Darovaním krvi môžete zachrániť život. Darovať krv je ten najušľachtilejší a najväčší dar, ktorý vás nič nestojí, ale pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia. Miestny spolok SČK v Sabinove v spolupráci s Transfúznou stanicou v Prešove každoročne organizuje odbery krvi. 

VVS si chce svojich akcionárov udržať, preto im ponúka vstup do Dlhopisového programu garantovaných výnosov ™

VVS si chce svojich akcionárov udržať, preto im ponúka vstup do Dlhopisového programu garantovaných výnosov ™

Ponúkame vám článok, ktorý bližšie vystetľuje Dlhopisový fond spoločnosti VVS. Od registrácie mesta vzniklo množstvo hoaxov a milných vyjadrení. Veríme, že nižšie uvedené informácie budú pre vás vhodnými odpoveďami na všetky vaše otázky. 

Kontakt

Mestský úrad Sabinov
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov

Tel. ústredňa : +421 51 4880 422
e-mail : podatelna@sabinov.sk
             msu@sabinov.sk

Technický prevádzkovateľ a správca obsahu